Exemplary Project

CENTA is the first, only, and largest company that produces door detectors and overload systems in Turkey and has gained a place in the international arena with more than 30 countries with its exported products.

Customer Requests

Project Goals

Designing marketing materials that help CENTA Elevator compete with its competitors worldwide in the scope of fair preparations.

What Have We Accomplished

Product Catalog

Proje Adımları

01

Katalogta bilgi sadeleştirmesi yaptık

Sektörü ve ürünleri çok iyi öğrenerek, eski katalogta gereksiz yere kullanılmış tüm bilgi ver görsellerden arındırdık.

BOSSY-Tower-tasarımı-branded-digital (1)

02

Konsept fotoğraflarını yeniden tasarlayarak modernleştirdik.​

BOSSY-Tower-tasarımı-branded-digital (1)

03

Ürün render görüntüleri aldık

04

Kolay okunabilir hale getirdik

Dillerin ve satırların birbirinden kolaylıkla ayrıt edilmesini sağlayan bir tasarım yaptık.

05

Flipbook efekt tasarladık

Sayfaları çevirdikçe asansörün aşağı-yukarı gidecek şekilde tasarım yaptık.

View our catalog design

Animation Movies

Product Promotion and New Years Celebration Animation

Fair Stand Decoration

Wall Papers

How would you like your brand's marketing robots to be?

We can’t wait to help your brand to gain power too!

Branded Digital Site Icon